"Förskolan ska sträva

efter att varje barn

utvecklar sin förmåga

att urskilja teknik i

vardagen och utforska

hur enkel teknik fungerar."

(Lpfö 98. rev 2010)

Nu finns alla böckerna i barnbokserien "De mäktiga fem" ute på marknaden! Serien är skriven av två förskollärare från Hallsberg.

 

I böckerna får vi möta Skruven som tar hjälp av sina vänner med olika tekniska egenskaper, för att lösa problem. Förskollärarna Mattias och Therese har här (med Mattias även som illustratör) tagit fram ett trevligt material som många pedagoger saknat på marknaden. Med hjälp av sagor har de skapat berättelser om teknikens grunder, vilket gör det lätt att förklara även för små barn hur de tekniska funktionerna fungerar.

 

Böckerna är lättlästa och har i många skolor även använts i barns

tidiga lästräning. Innehållet i böckerna kan även väcka nykenhet hos barn till att prova funktionerna i sin vardag.

Böckerna kan beställas på www.demaktigafem.se

där ni även kan läsa mer om de härliga karatärerna i serien.

På hemsidan hittar ni även inspirerande filmer, radiointervjuer och

tidningsreportage med författarna/illustratören.

På De mäktiga fems sida på Facebook får ni mer tips på hur man

med enkla medel kan jobba med att utforska teknik tillsammans med barn.

Mattias Blomfeldt kan nås på:

Tel : 070-113 72 72

mattias@demaktigafem.se

 

Therese Karlsson:

therese@demaktigafem.se

Copyright @ All Rights Reserved

Copyright @ All Rights Reserved