Video

Här hittar du några korta filmer om De mäktiga fem.

Vi har valt att berätta & förklara deras funktioner på ett enkelt sätt utan att gå in för mycket på fysiska begrepp & fakta.

Tanken är att barn & vuxna lätt skall förstå vad det handlar om.

Copyright @ All Rights Reserved